TIETOSUOJASELOSTE

(päivitetty 25.5.2018)

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Mairen shoppi (Albera Oy y-tunnus: 2307330-9)

Yhteystiedot:
c/o Hartikainen Valtakatu 23 A 1
45700 Kuusankoski

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Maire Hartikainen
c/o Hartikainen Valtakatu 23 A 1
45700 Kuusankoski
050 4411232
maire.hartikainen@albera.fi

2. Rekisteröidyt

Mairen shopin asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojenkäsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tilauksen toimitus ja käsittely, sekä arkistointi
 • tilastollinen tarkoitus
 • markkinointi tarkoitus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot

 • nimi 
 • katuosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • maa
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 
 • asioidessa käytettävä kieli
 • asioidessa käytetty valuutta
 • lisäksi yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista 
 • maksutapa
 • toimitustapa

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen maire.hartikainen@albera.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeustietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen jokopoistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojenkäsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetunyhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mairen shopin ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja logistiikka- ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. 

 • Toimittajille toimitusten yhteydessä (Posti)
 • Maksujen välittäjille (Checkout Oy, iZettle AB)
 • Luottotietoyrityksille luottotietojen tarkistusta, henkilöllisyydentodentamista, luottokelpoisuuden valvontaa ja saatavan siirtämistä varten
 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa, jos se on tarpeen voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi, Mairen shopin oikeudellisten etujen valvomiseksi tai petosten ja muiden turvallisuus- tai teknisten ongelmien toteamiseksi, ehkäisemiseksi tai huomaamiseksi.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja/tai kuinka kauan tiedot on säilytettävä lain puitteissa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän hallinnossa työskentelevät työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.